Cykelparkering

Det är viktigt att du parkerar din cykel på anvisade platser. Cyklar som är felparkerade kan göra det svårt för synskadade och rörelsehindrade att ta sig fram.

Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar med att förbättra alla cykelparkeringar i Helsingborg. Vi förbättrar parkeringar som redan finns och skapar också nya parkeringar på flera platser.

Cykelparkeringar på Knutpunkten

Vi har runt 800 parkeringsplatser för cyklar runt Knutpunkten. I kartan nedan ser du var de finns:

Cykelparkeringar runt Knutpunkten.