Vi renoverar broar över gång- och cykelvägar på Fältarpsvägen

Från mitten av maj 2022 och ungefär en månad framåt renoverar vi tre broar över gång- och cykelvägar under Fältarpsvägen. Under arbetet är framkomligheten begränsad.

Det här gör vi

Vi byter tätskikt och lägger ny asfalt på tre broar över gång- och cykelvägar under Fältarpsvägen, två strax väster och öster om Södra Hunnetorpsvägen och en vid Viskgatan/Närlundavägen.

Så påverkas du

  • Du som kör bil kan passera under hela arbetet, men framkomligheten är begränsad. Vid bron öster om Södra Hunnetorpsvägen regleras trafiken med trafikljus.
  • Gång- och cykeltunnlarna är öppna under hela arbetet, så du som går och cyklar kan använda dem.
  • Arbetet startar i mitten av maj 2022 och går allt som planerat är vi klara i mitten av juni.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?