Asfaltering påverkar framkomligheten på Malmöleden från 17 april

Mellan måndag 17 april och fredag 26 maj 2023 renoverar vi två broar på Malmöleden, vid Södergatsviadukten. Under hela arbetet kan du passera, men framkomligheten är begränsad.

Det här gör vi

Vi renoverar och lägger ny asfalt på två broar på Malmöleden, en över Oljehamnsleden och en över gång- och cykelvägen mellan Bryggaregatan och Södergatsviadukten.

Så påverkas du

  • Ett körfält i vardera riktningen är öppet, men framkomligheten är begränsad på Malmöleden från Södergatsviadukten och en bit västerut mot centrum. Även trafiken från Furutorpsgatan, som sedan tidigare är avstängd på grund av ombyggnad, leds om via Malmöleden. Du får räkna med att din resa tar längre tid, speciellt i rusningstrafik.
  • Beroende på vilka körfält vi för tillfället arbetar i leds trafik till och från Oljehamnsleden och till och från Södergatsviadukten om via cirkulationsplatsen vid Malmöleden och Södra Stenbocksgatan. Skyltar hjälper dig att hitta rätt väg.
  • Du som går eller cyklar påverkas inte av arbetet, utan kan använda gång- och cykelvägen under Malmöleden som vanligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.