Vi asfalterar i Laröd från början av september

Under september och oktober asfalterar vi villagator i Laröd. Under de dagar vi asfalterar respektive gata kan du inte parkera på gatan. Du som bor i området kan hela tiden komma fram till ditt hus.

Totalt är det ett 20-tal gator som ska asfalteras inom ramen för Helsingborgs asfaltprogram. Går allt som planerat är hela arbetet klart i början av november.

Så påverkas du av arbetet

Under de dagar vi arbetar på respektive gata kan du inte parkera där. Skyltar på plats talar om för dig när det inte är tillåtet att parkera på respektive gata ungefär ett dygn innan vi börjar arbetet. Vi asfalterar några gator i taget och arbetar på vardagar mellan klockan 06:00 och 18:00.

De här gatorna asfalterar vi

Lärkvägen, Plöjarevägen, Täckarevägen, Stenhuggarevägen, Sandstensvägen, Slipstensvägen, Wachtmeisters väg, Landborgsvägen, Allévägen, Platåvägen, Lövängsvägen, Bengts väg, Enestigen, Konsulns väg, Larödtorpsvägen, Greve Ottos plats, Slottsvägen och Lundbyvägen.. Fler gator kan tillkomma.

Så här går arbetet till

Vi börjar med att justera brunnslocken och lägger ett justeringslager med asfalt på gatan. Det lagret lägger vi för att ta upp ojämnheter i gatan och för att se till att vattnet rinner ner i brunnarna. Efter åtgärdar vi gångbanor, om det finns sådana. Först när detta arbete är klart i området lägger vi det sista lagret asfalt, det så kallade slitlagret.