Asfaltering påverkar dig som cyklar mellan Rydebäck och Råå från 17 maj

Från torsdag 17 maj reparerar och asfalterar vi gång- och cykelvägen mellan Rydebäck och Råå. Framkomligheten är begränsad för dig som går och cyklar. Under själva asfalteringen är cykelvägen helt avstängd.

Det här gör vi

  • Vi förbereder för asfalteringen genom att rensa och jämna till cykelvägens kanter. Vi förstärker också cykelvägen på vissa ställen som skadats under tidigare stormar.
  • Vi asfalterar om hela sträckan längs kusten från Rydebäcks gård till Västindiegatan strax söder om Råå hamn.

Så påverkas du

  • Under hela arbetet är det svårt att ta sig fram längs sträckan, på grund av stora maskiner på en begränsad yta. Vi rekommenderar därför dig som brukar gå och cykla längs sträckan att välja en annan väg under hela arbetet.
  • Under själva asfalteringen, beräknad till 23-25 maj, är cykelvägen helt avstängd.
  • Arbetet startar 17 maj och beräknas vara helt klart i slutet av maj.