Inventering av flerbostadshus

Helsingborgs stad har på uppdrag av Boverket inventerat tillgängligheten av flerbostadshus i staden. Inventeringen kommer till nytta när framtida bostadsområden planeras. Rapporten ger också fastighetsägarna förslag på enkla förbättringsåtgärder.

Inventeringen omfattar cirka 450 lokaler och 12 000 lägenheter utav de 40 000 som ingår i stadens flerbostadsbestånd.

Läs rapporten Tillgänglighetsinventering Helsingborg 2015 (pdf, 2,2 MB).