Skol- och fritidsförvaltningen

Du når skol- och fritidsförvaltningen på Östra Allén 16 (klicka för att se karta). Parkeringsplats för dig som har en funktionsnedsättning finns till höger om ingången. Hiss i markplan finns vid sidoingången mot Tankegången/Östra allén 14. Det finns också en trapphiss i trapphuset i huvudingången på Östra allén 16. Denna hiss kräver nyckel för att köras. Vill du använda trapphissen, kontakta förvaltningen via 042-10 50 00.