Socialförvaltningen

Du hittar Socialförvaltningens entré på Bredgatan 17. Parkeringsplats för dig som har en funktionsnedsättning finns på Bredgatan 17 cirka 10 meter från huvudingången. Trottoarkanten mot Bredgatan är nedsänkt till vänster och höger om entrén, detta syns inte i bilden nedan.