Tillfälligt parkeringstillstånd

Ett tillfälligt parkeringstillstånd kan du få om det finns särskilda skäl för det. För mer information kontakta Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?