Område för 5-minutersparkering

I det så kallade inre parkeringsområdet i Helsingborg får fordon stå parkerade i högst fem minuter, om inte annat anges genom särskilt vägmärke.

Parkeringsskylt, inre parkeringszon, 5-minutersparkering.Femminutersregeln gäller vardagar 04:00-18:00 samt dag före söndag och helgdag 04:00-14:00. Övriga tider finns det ingen tidsbegränsning för hur länge du får parkera på de här platserna.