Detaljplan för fastigheten Allerum 11:35, Allerum, Helsingborgs stad

Planändringen är föranledd av förfrågan om att pröva möjligheten för utbyggnad av 8 friliggande villor i södra Allerum.

Så här gör du för att påverka.

Handläggare

John Hellman 042-10 47 40

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,4 mb)