Ändring av detaljplan (1283K-14596) för fastigheten Hillebarden 2, Berga, Helsingborgs stad

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva möjligheten att tillåta bebyggelse i 6 – 8 våningar samt att komplettera fastighetens användning med handel och ta bort användningen industri.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 1 februari – 23 februari 2018

Granskning

Granskning under tiden 14 mars – 6 april 2018

Kontakt

Lena Gottschalk 042-10 52 72

Handlingar

Handlingar granskning (pdf 0,5 mb)
Karta granskning (pdf 3,6 mb)

Handlingar samråd (pdf 0,6 mb)
Karta samråd (pdf 3,6 mb)