Ändring av detaljplan (1283K-15807) för fastigheten Köpingegården 1 med flera, Ramlösa, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig verksamhet genom att öka utnyttjandegraden.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Malin Bergman 042-107101

Dokument

Planuppdrag (pdf 0,6 mb)