Ändring av detaljplan (1283K-16437) för del av fastigheten Fleninge 24:32 med flera, Helsingborgs stad

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva område för golfbana och grupphus-          bebyggelse med anknytning till golfbana.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Agneta Olsson 042-103413

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,5 mb)