Ändring av detaljplan (akt 1283K-12709) för Raus Södra, Helsingborgs stad

Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva möjlighet, att på marken, som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas, till uppförande av carportar samt att bekräfta komplement-byggnader på fastigheten Grottekvarnen 1.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 26 juni -11 augusti 2017

Kontakt

Daniel Gardevärn 042-10 33 90

Handlingar

Handlingar samråd (pdf 0,9 mb)
Karta samråd (pdf 3,9 mb)
Planuppdrag (pdf 0,7 mb)