Ändring av stadsplan (1283K-7564) för del av Bergaområdet (Musköten 9 och 15) Berga, Helsingborgs stad

Syftet med ändringen är att upphäva tomtindelningarna för fastigheterna Musköten 9 och 15. Skälet är att fastighetsägaren vill genomföra fastighetsreglering för att kunna utnyttja sina fastigheter bättre i framtiden.

Så här gör du för att påverka.

Antagande

Antagen av stadsbyggnadsnämnden den 20 september 2018

Kontakt

Agneta Olsson 042-10 34 13

Dokument

Planbeskrivning antagande (pdf 6,0 mb)

Planuppdrag (pdf 0,6 mb)