Ändring av stadsplan ( 1283K-9482) för Närlundaområdet, Helsingborgs stad

Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva möjlighet att bygga en femte våning på befintlig fyra vånings bebyggelse.

Samråd

Samråd under tiden 23 januari – 16 februari 2018

Kontakt

Daniel Gardevärn 042-10 33 90

Handlingar

Handlingar samråd (pdf 1,2 mb)
Karta samråd (pdf 0,6 mb)
Planuppdrag (pdf 3,4 mb)