Detaljplan för del av fastigheten Väla 7:4 med flera, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vidare utveckling av Väla Södra industriområde med småindustrier och icke störande verksamheter samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Sara Sardari Sayyar 042-10 33 55

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,4 mb)