Detaljplan för fastigheten Ankarstocken 4, Hittarp, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att göra befintlig byggnad planenlig samt möjliggöra för en tillbyggnad och carport.

Så här gör du för att du påverka.

Samråd

Samråd under tiden 12 december 2016 – 20 januari 2017

Granskning

Granskning under tiden: 11 april – 27 april 2017

Kontakt

Lena Gottschalk 042-10 52 72

Handlingar

Handlingar granskning (pdf 2,2 mb)
Karta granskning (pdf 2,0 mb)
Handlingar samråd (pdf 2,7 mb)
Karta samråd (pdf 1,0 mb)
Planuppdrag (pdf 1,5 mb)