Detaljplan för fastigheten Aron 27, Gustavslund, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att komplettera fastighetens användning som stadsdelscentrum med bostäder samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Tobias Röös 042-10 46 53

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,4 mb)