Detaljplan för fastigheten Aron 27, Gustavslund, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att komplettera fastighetens användning som stadsdelscentrum med bostäder samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 10 juli – 2 oktober 2018

Granskning

Granskning under tiden 17 december 2018 – 16 januari 2019

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under granskningstiden till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se.

Kontakt

Tobias Röös 042-10 46 53

Handlingar

Planbeskrivning granskning (pdf 3,2 mb)
Karta granskning (pdf 0,2 mb)

planbeskrivning samråd (pdf 1,8 mb)
Karta samråd (pdf 2,4 mb)
Planuppdrag (pdf 0,4 mb)