Detaljplan för fastigheten Aron 27, Gustavslund, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att komplettera fastighetens användning som stadsdelscentrum med bostäder samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 10 juli – 2 oktober 2018

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under samrådstiden till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se.

Öppet hus/ samrådsmöte

onsdagen den 19 september kl 17.00–19.00 med presentation kl 17.30 på Västra Ramlösa skola, Södra Hunnetorpsvägen 213

Kontakt

Tobias Röös 042-10 46 53

Handlingar

planbeskrivning samråd (pdf 1,8 mb)
Karta samråd (pdf 2,4 mb)
Planuppdrag (pdf 0,4 mb)