Detaljplan för fastigheten Aron 27, Gustavslund, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att komplettera fastighetens användning som stadsdelscentrum med bostäder samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 10 juli – 17 september 2018

Kontakt

Tobias Röös 042-10 46 53

Handlingar

planbeskrivning samråd (pdf 1,8 mb)
Karta samråd (pdf 2,4 mb)
Planuppdrag (pdf 0,4 mb)