Detaljplan för fastigheten Björka 16:4 med flera, Ödåkra, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse med tillhörande service samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Mareile Walter 042-10 7771

Handlingar

Planuppdrag (pdf 2,8 mb)