Detaljplan för fastigheten Drottninghög Södra 3, Drottninghögs centrum, Helsingborgs stad

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att uppföra bostäder, centrumverksamhet, vårdcentral och parkeringshus inom planområdet.

Så här gör du för att påverka.

Vill du veta mer om DrottningH.

Samråd

Samråd under tiden: 8 maj – 11 juni 2017

Aktiviteter under samrådet

18 maj      klockan 18:00                Planpromenad Drottninghögs centrum. Samling på torget.
20 maj      klockan 14:30                Planpromenad Drottninghögs centrum. Samling på torget.
20 maj      klockan 10:00 – 14:00  Drottninghögsdagen. Vi finns i tältet vid badet.
30 maj      klockan 14:00 – 16:00 finns vi vid utställningen på biblioteket.

Handläggare

Emma Olvenmyr 042-10 33 04

Handlingar

Handlingar samråd (pdf 3,2 mb)
Karta samråd (pdf 9,0 mb)
Planuppdrag (pdf 2,3 mb)