Detaljplan för fastigheten Drottninghög Södra 3, Drottninghögs centrum, Helsingborgs stad

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att uppföra bostäder, centrumverksamhet, vårdcentral och parkeringshus inom planområdet.

Så här gör du för att påverka.

Vill du veta mer om DrottningH.

Samråd

Samråd under tiden: 8 maj – 11 juni 2017

Handläggare

Charlotte Svensson 042-10 50 47

Handlingar

Handlingar samråd (pdf 3,2 mb)
Karta samråd (pdf 9,0 mb)
Planuppdrag (pdf 2,3 mb)