Detaljplan för fastigheten Fältköket 5, Drottninghög, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att utveckla den befintliga badanläggningen på Drottninghög till att även inkludera lokaler för fritidsverksamheter samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 11 april – 5 maj 2017

Handläggare

Nina Begovic 042-10 52 94

Handlingar

Handlingar samråd (pdf 2,3 mb)
Karta samråd (pdf 1,6 mb)
Planuppdrag (pdf 0,5 mb)