Detaljplan för fastigheten Filborna 30:1, Drottninghög, Helsingborgs stad

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att uppföra bostäder samt centrumverksamhet och parkeringshus inom planområdet. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra ny infart för biltrafik från Drottninghögsvägen.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Charlotte Svensson 042-105047

Dokument

Planuppdrag (pdf 0,8mb)