Detaljplan för fastigheten Filborna 30:1med flera, Drottninghög, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en förskola inom planområdet.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 27 november 2017 – 26 januari 2018

Granskning

Granskning under tiden: 13 mars – 29 mars 2018

Kontakt

Malin Bergman 042-10 71 01

Handlingar

Handling granskning (pdf 2,6 mb)
Karta granskning (pdf 8,9 mb)

Handlingar samråd (pdf 4,9 mb)
Karta samråd (pdf 1,8 mb)
Planuppdrag (pdf 0,7 mb)