Detaljplan för fastigheten Filborna 30:1med flera, Drottninghög, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en förskola inom planområdet.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Malin Bergman 042-10 71 01

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,7 mb)