Detaljplan för fastigheten Filborna 30:1med flera, Drottninghög, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en förskola inom planområdet.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 27 november 2017 – 26 januari 2018

Frågor och synpunkter

Vi finns tillgängliga för frågor och synpunkter under Drottninghögs julmarknad
den 6 december 2017 mellan klockan 17:00 och 20:00

Kontakt

Malin Bergman 042-10 71 01

Handlingar

Handlingar samråd (pdf 4,9 mb)
Karta samråd (pdf 1,8 mb)
Planuppdrag (pdf 0,7 mb)