Detaljplan för fastigheten Gantofta 1:7 med flera, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en idrottshall och en förskola inom aktuellt område samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Jenni Wehrmann 042-10 36 41

Handlingar

Planuppdrag (pdf 1,3 mb)