Detaljplan för fastigheten Husensjö 9:48, Gustavslund, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av den befintliga kiosken samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Björn Bensdorp Redestam 042-10 54 91

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,6 mb)