Detaljplan för fastigheten Jupiter 11, Norra infarten, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra en blandad användning som kontor och centrumverksamheter, samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka

Samråd

Samråd under tiden 16 april – 14 maj 2018

Granskning

Granskning under tiden 15 oktober – 6 november 2018

Tillstyrkan

Tillstyrkt i stadsbyggnadsnämnden den 13 december 2018

Kontakt

Sara Sardari Sayyar 042-10 33 55

Handlingar

Planuppdrag 0,8 MB)

Planbeskrivning, samråd (pdf, 2,8 MB)
Plankarta,  samråd (pdf, 1,9 MB)

Planbeskrivning, granskning (pdf 1,5 MB)
Plankarta, granskning (pdf 1,5 MB)

Planbeskrivning antagande (pdf 7,9 mb)
Karta antagande (pdf 2,4 mb)