Detaljplan för fastigheten Jupiter 11, Norra infarten, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra en blandad användning som kontor, handel och icke störande verksamheter, samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka

Samråd

Samråd under tiden 16 april – 14 maj 2018

Samrådsmöte

Måndagen den 23 april 2018 klockan 16:00 i Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22

Kontakt

Sara Sardari Sayyar 042-10 33 55

Handlingar

Planbeskrivning samråd (pdf 2,8 mb)
Karta samråd (pdf 1,9 mb)

Planuppdrag (pdf 0,8 mb)