Detaljplan för fastigheten Käglan 4, Ramlösa, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra ändamål till bostad i den befintliga byggnaden. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Agneta Olsson 042-10 34 13

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,5 mb)