Detaljplan för fastigheten Kolven 2, Långeberga, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad rikting av Långebergavägen, en utvidgning av södra Långeberga industriområde och en ökning av exploateringsgraden inom det befintliga industriområdet samt att pröva omfattning och utformning av dessa åtgärder.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Marelle Walter 042-10 77 71

Dokument

Planuppdrag (pdf 2,7 mb)