Detaljplan för fastigheten Lerkruset 4 med flera, Vallåkra, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. För den befintliga byggnaden, ett före detta kylhus, ska kulturskydd prövas.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Lena Gottschalk 042-10 52 72

Handlingar

Planuppdrag (pdf 1,0 mb)