Detaljplan för fastigheten Masten 11, Pålsjö, Helsingborgs stad

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter på fastigheten och anpassa bestämmelserna avseende exploateringsgrad. Byggnadsvolymen ska vara vägledande för regleringen.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Jenni Wehrmann 042-10 36 41

Dokument

Planuppdrag (pdf 0,7 mb)