Detaljplan för fastigheten Masten 11, Pålsjö, Helsingborgs stad

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter på fastigheten och anpassa bestämmelserna avseende exploateringsgrad. Byggnadsvolymen ska vara vägledande för regleringen.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden 16 november – 14 december 2018

Kontakt

Jenny Knutsson 042-10 34 07

Dokument

Planbeskrivning Samråd (pdf 0,7 mb)
Karta samråd (pdf 4,9 mb)

Planuppdrag (pdf 0,7 mb)