Detaljplan för fastigheten Murteglet 1, Söder, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad med en våning på befintligt vårdboende och att pröva omfattning och utformning av tillbyggnaden.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Jenny Knutsson 042-10 52 34 07

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,2 mb)