Detaljplan för fastigheten Pysslingen 1, Västergård, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Gustav Jonsson 042-10 74 87

Handlingar

Planuppdrag (pdf 1,1 mb)