Detaljplan för fastigheten Ramlösa 9:1, Raus, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder och allmänna ytor så som park och gata samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Därtill är syftet även att utreda behovet av en ny skola/förskola i området och möjlighet att uppföra denna.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Björn Bensdorp Redestam 042-10 54 91

Handlingar

planuppdrag (pdf 0,6 mb)