Detaljplan för fastigheten Samson 17, Tågaborg, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva en förtätning med bostäder med tillhörande parkeringsanläggning samt en anpassning av ny bebyggelse till befintlig miljö inom riksintresse för kulturmiljö inom fastigheten Samson 17.

Så här gör du för att påverka

Samråd

Samråd under tiden: 22 juni – 8 september 2017

Kontakt

Lena Gottschalk 042-10 52 72

Handlingar

Handlingar samråd (pdf 0,9 mb)
Karta samråd (pdf 3,6 mb)
Planuppdrag (pdf 0,5 mb)