Detaljplan för fastigheten Skogsrået 2 med flera, Adolfsberg, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ombyggnad och utökning av befintlig transformatorstation.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Jenny Elsmén 042-107251

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,4 mb)