Detaljplan för fastigheten Sleipner 3, Ringstorp, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse inom fastigheten Sleipner 3.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Gustav Johnsson 042-10 74 87

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,3 mb)