Detaljplan för fastigheterna Centern 2 och 3 med flera, Fredriksdal, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till förtätning med nya bostäder samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Agneta Olsson 042-10 34 13

Handlingar

Planuppdrag (pdf 1,0 mb)