Detaljplan för fastigheterna Kärnan Mellersta 1 och 9, Centrum, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att bekräfta pågående användning i ett område utan detaljplan. Syftet är också att skydda värdefull kulturmiljö som omfattar både enskilda byggnader med högt bevarandevärde och strukturer viktiga för kulturmiljön samt att pröva annan lämplig användning.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

Stina Hellman 042-10 48 07

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,4 mb)