Detaljplan för del av Gamla Staden 7:1, Slottshöjden, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse samt att stärka den befintliga gröningen genom planbestämmelse.

Så här gör du om du vill påverka.

Kontakt

Charlotte Svensson 042-10 50 47

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,6 mb)