Detaljplan för fastigheten Hildegard 5 med flera, Sofieberg, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att modernisera detaljplanen för kv. Hildegard utifrån rådande förhållanden samt pröva skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Samråd

Samråd under tiden 22 augusti – 4 oktober 2016

Granskning

granskning under tiden 15 februari – 3 mars 2017

Kontakt

Lena Gottschalk 042-10 52 72

Dokument

Handlingar granskning (pdf 3,0 mb)
Karta granskning (pdf 3,0 mb)
Handlingar samråd (pdf 2,4 mb)
karta samråd (pdf 2,4 mb)
Planuppdrag (pdf 1,1 mb)