Detaljplan för del av fastigheterna Katslösa 18:1 och Rya 1:29, Rydebäck, Helsingborgs stad

Detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse runt Månsgård i Rydebäck.

Ortofoto planområde Katslösa 18:1Syftet med planändringen är att kring Månsgård i den nordöstra delen av Rydebäck möjliggöra bostäder, som enligt förfrågan skulle kunna omfatta cirka 80 villatomter samt 30 bostäder i form av grupphusbebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden: 3 januari – 3 mars 2017

Granskning

Granskning under tiden: 18 september – 10 oktober 2017

Granskning 2

Granskning under tiden: 23 april – 18 maj 2018

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast under granskningstiden, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till
stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se. Rätten att överklaga detaljplanen kan annars gå förlorad.

Tillstyrkan

Tillstyrkt i stadsbyggnadsnämnden den 23 augusti 2018

Kontakt

Handläggare: Helena Taps, 042-10 61 86

Dokument

Planbeskrivning antagande (pdf 5,9 mb)
Karta antagande (pdf 1,7 mb)
Illustration antagande (pdf 5,5 mb)
MKB antagande (pdf 0,6 mb)

planbeskrivning granskning 2 (pdf 2,4 mb)
Karta granskning 2 (pdf 1,2 mb)
Illustration granskning 2 (pdf 1,3 mb)
MKB granskning 2 (pdf 0,6 mb)

Handlingar granskning (pdf 2,7 mb)
Karta granskning (pdf 1,0 mb)
Illustration granskning (pdf 1,3 mb)
MKB granskning (pdf 0,7 mb)

Handlingar samråd (pdf 5,9 mb)
Karta samråd (pdf 5,2 mb)
Illustration samråd (pdf 2,2 mb)
MKB samråd (pdf 0,7 mb)
Begäran om planändring (pdf,  1,2 MB)