Detaljplan för fastigheterna Klostret 18 och 19, Slottshöjden, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse inom fastigheterna Klostret 18 och 20.

Så här gör du för att påverka

Kontakt

Charlotte Svensson 042-10 50 47

Dokument

Planuppdrag (pdf 1,8 mb)