Närlunda Västra 2 och Husensjö 14:1, Närlunda, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en ny förskola med kompletterande service, pröva omfattning och placering av ny byggnad samt att säkra framtida kollektivtrafik- behov inom och i anslutning till planområdet.

Så här gör du för att påverka.

Samråd

Samråd under tiden 3 oktober – 30 november 2018

Kontakt

André Persson 042-10 77 61

Handlingar

Planbeskrivning samråd (pdf 4,4 mb)
Karta samråd (pdf 2,3 mb)

Planuppdrag (pdf 0,5 mb)