Närlunda Västra 2 och Husensjö 14:1, Närlunda, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra förskola, centrumverksamheter och bostadsbebyggelse samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka.

Kontakt

André Persson

Handlingar

Planuppdrag (pdf 0,5 mb)