Tyck till om detaljplan för del av Domsten till och med 6 november

Detaljplanen för området Notvarpen 1 med flera i Domsten är på samråd mellan 10 oktober och 6 november 2020. Under tiden kan du ta del av förslaget på olika sätt, bland annat i en 3d-karta. Du kan också lämna dina synpunkter på förslaget.

Vad tycker du?

Under samrådsperioden, 10 oktober – 6 november, kan du lämna synpunkter på förslaget. Skicka in dina skriftliga synpunkter till
stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se
eller
Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg.

Skriv diarienummer 217/2016 som rubrik i mejlet/brevet.

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter om planförslaget under samråd eller granskning kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Ta del av förslaget till detaljplan

Ta del av detaljplanens handlingar

Se en 3D-karta över området

Kartan visar bland annat de föreslagna byggnaderna i 3d och ger dig möjlighet att se området från olika håll och vinklar. Du kan också se hur skuggorna från byggnaderna blir vid olika tidpunkter på dagen. Genom att klicka på en av byggnaderna kan du få fram uppgifter kring hur den är ritad (storlek, höjd och taklutning).

Under samrådstiden kan du också ta del av handlingarna på stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22, samt på Laröds bibliotek.

Planen i korthet

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse. Det ingår också omfattning och utformning av en sådan bebyggelse tillsammans med skapande av en närpark. Nödvändiga åtgärder för dagvatten föreslås inom naturmark för att skydda området mot ett högre vattenstånd.

Planförslaget möjliggör

  • cirka 32 bostäder
  • naturmark med dike och dagvattendamm
  • nya kopplingar till byn och stråk
  • närpark med tennisbana

Konsekvenser av planförslaget

I nuläget är bedömningen att planens genomförande inte antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen respektive 6 kap miljöbalken.

En vidare beskrivning av detaljplanens konsekvenser finns tillsammans med planhandlingarna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right