Detaljplan för del av Gamla Staden 1:1 och Varvet 2, Söder, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att i anslutning till den första utbyggnadsetappen av Oceanhamnen möjliggöra blandad stadsbebyggelse, med tyngdpunkt på offentlig service (förskola), park och bostäder samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse.

Så här gör du för att påverka

Detta område in går i H+ projektet. Läs mer om H+ här.

Samråd

Samråd under tiden:

4 juli – 30 september 2016

Granskning

Granskning under tiden 21 maj – 15 juni 2018

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under samrådstiden, från den 5 september till den 30 september 2016, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se.

Handläggare

Karin Kasimir 042-10 68 50

Handlingar

Handlingar granskning (pdf 5,4 mb)
Karta granskning (pdf 1,0 mb)

Handlingar samråd (pdf 4,6 mb)
karta samråd (pdf 1,4 mb)
Planuppdrag (pdf 0,9 mb)