Detaljplan för Ödåkra station, Västkustbanan, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utvidgning av Västkustbanan till dubbelspår genom Ödåkra och möjliggöra för planskilda järnvägspassager i samhället för gång-, cykel- och motortrafik.

Samråd

Samråd under tiden : 30 november 2015 – 17 januari 2016

Så här gör du för att påverka.

Granskning

Granskning under tiden: 11 september – 11 oktober 2017

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast under granskningstiden, till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg eller via e-post till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se. Rätten att överklaga detaljplanen kan annars gå förlorad.

Tillstyrkan

Tillstyrkt i stadsbyggnadsnämnden: 7 december 2017

Kontakt

John Hellman, 042-10 47 40

Dokument

Handlingar antagande (pdf 3,8 mb)
Karta antagande del 1 (pdf 0,8 mb)
Karta antagande del 2 (pdf 1,0 mb)
Karta antagande del 3 (pdf 0,9 mb)
Karta antagande del 4 (pdf 1,0 mb)
Karta antagande del 5 (pdf 0,9 mb)

Handlingar granskning (pdf 4,3 mb)
Karta granskning del 1 (pdf 0,5 mb)
Karta granskning del 2 (pdf 0,8 mb)
Karta granskning del 3 (pdf 0,6 mb)
Karta granskning del 4 (pdf 0,7 mb)
Karta granskning del 5 (pdf 0,6 mb)

Handlingar samråd (pdf 1,8 mb)
Karta samråd blad 1 (pdf 1,1 mb)
Karta samråd blad 2 (pdf 1,3 mb)
Karta samråd blad 3 (pdf 1,2 mb)
Karta samråd blad 4 (pdf 1,1 mb)
Karta samråd blad 5 (pdf 0,3 mb)
Planuppdrag Ödåkra Station (pdf 0,6 mb)