Detaljplan för del av fastigheten Rya 14:21med flera, Rydebäck, Helsingborgs stad

Detaljplanen upprättas med flera syften bland annat idrotts- och skoländamål samt bostäder. Även möjligheten att ändra torget vid Rydebäcks centrum från kvartersmark till allmän plats ska prövas.

Så här gör du för att påverka

Samråd

Samråd under tiden: 3 januari – 3 mars 2017

Granskning

Granskning under tiden: 18 september – 10 oktober 2017

Handläggare

Helena Taps 042-10 61 86

Handlingar

Handlingar granskning (pdf 4,6 mb)
Karta granskning (pdf 4,1 mb)

Handlingar samråd (pdf 3,1 mb)
Karta samråd (pdf 2,1 mb)
Planuppdrag (pdf 2,4 mb)