Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hej by!

Tillsammans med byalag och föreningar i Helsingborgs byar arbetar vi för att levandegöra och bevara landsbygden och byarnas värden. Här får du information om vad som tagits upp under tidigare byalagsträffar och som är aktuellt just nu. 

Inom Helsingborgs stad arbetar vi för alla invånare. Du som valt att bo i eller utanför några av våra vackra byar är lika viktig för oss som de som bor i stadskärnan. Du som bor på landsbygden är expert på vad som är bra där och vad som kan bli bättre.

Två gånger om året bjuder vi in våra 21 byalag till byalagsträff för att värna om dialogen med byalagen. Tillsammans gör vi dessa träffar till ett bra forum där vi lyfter frågor och utbyter information om ditt närområde.

Byalagsträff 8 maj 2017

Vår senaste byalagsträff ägde rum 8 maj 2017. Här kan du ta del av presentationen från den:

Längre ned på sidan kan du ta del av information från tidigare byalagsträffar.

Extra satsningar 2016

De synpunkter och förslag som kommer in på våra byalagsträffar är värdefulla. Tillsammans med förslag som vi i staden får in från invånardialoger, appen Ett bättre Helsingborg och stadens e-tjänster bildar de ett underlag när vi tar beslut om åtgärder runt om i Helsingborg. Alla förslag går inte att genomföra inom ordinarie budget men en del kan bli verklighet ändå.

I juni 2016 beslutade stadsbyggnadsnämnden att använda 5,5 miljoner kronor av överskott från tidigare år till att genomföra extra satsningar i stads- och bymiljö för att skapa en trevlig miljö. Satsningar görs i Eskilsminne, Raus-Görarp, Gantofta, Bårslöv, Vallåkra, Rydebäck, Råå, Mörarp, Fjärestad, Ödåkra och på Söder, Norra Ljunggatan och Maria. Vi gör även tillgänglighetsåtgärder i områdena norr, öster och söder och på hundbadplatserna byter vi ut hundförbudsskyltarna mot tydligare skyltar.

Ett axplock av de extra satsningarna

  • Boulebana i Eskilsminne
  • Görarps mölla fräschas upp liksom gång- och cykelbron vid Raus kyrka
  • Trygghetsbeskärningar och nya skräpkorgar i Bårslöv, Gantofta, Vallåkra, Rydebäck och Ödåkra.  Detta innebär åtgärder för ökad trygghet till exempel beskärning av skymmande buskage.
  • Gemensamhetsyta med grillplats i Vallåkra
  • Bänkar och skräpkorgar på Råå fräschas upp
  • Belysning på lekplats i Mörarp och kompletterande belysning i Gantofta, som innebär belysning för ökad trygghet.
  • Grusgångbanor i Mariastaden breddas
  • Nya kompletterande stigar i Vallåkra

Information från tidigare byalagsträffar

Hösten 2016, 27 oktober

Våren 2016, 5 april

Hösten 2015, 3 november

Våren 2015, 7 maj

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close