Hej by!

Tillsammans med byalag och föreningar i Helsingborgs byar arbetar vi för att levandegöra och bevara landsbygden och byarnas värden. Här får du information om vad som tagits upp under tidigare byalagsträffar och som är aktuellt just nu. 

Inom Helsingborgs stad arbetar vi för alla invånare. Du som valt att bo i eller utanför några av våra vackra byar är lika viktig för oss som de som bor i stadskärnan. Du som bor på landsbygden är expert på vad som är bra där och vad som kan bli bättre.